Blog

podatki

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Płacenie podatków jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, a wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków łączących się z odprowadzeniem odpowiednich należności jest restrykcyjnie nadzorowane przez aparat skarbowy. Uchylanie się od rozliczeń z fiskusem może mieć przykre konsekwencje zarówno w wymiarze finansowym, jak i karnym. Sankcje, które ma do dyspozycji administracja podatkowa mogą być dość dotkliwe, a na pobłażliwość w ich stosowaniu nie powinien liczyć nikt, kto zajmuje się działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej...

biegły rewident

Kim jest biegły rewident? Kompetencje i uprawnienia

Dokumenty księgowe i przygotowywane przez firmy sprawozdania finansowe to nie tylko podstawa do naliczania wysokości podatków i rozliczania się z fiskusem, ale również dane potrzebne inwestorom do oceny efektywności działania przedsiębiorstwa. Ze względu na wagę informacji dostarczanych za pośrednictwem zapisów księgowych i tworzonych na ich podstawie dokumentów odzwierciedlających stan firmy, praca służb odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość musi być poddana niezależnej, zewnętrznej kontroli.

Czytaj więcej...

ksiegowosc

Czy warto powierzyć prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej?

Prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma obowiązkami. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za planowanie rozwoju swojej firmy, a także za jej bieżącą działalność. Wśród zadań, z którymi musi się zmierzyć, poza wyzwaniami ściśle związanymi z biznesem – pozyskiwaniem nowych klientów, rozwojem świadczonych usług czy doskonaleniem swoich produktów – jest też wiele innych obszarów wymagających uwagi. Konieczne jest zarządzanie zatrudnionymi pracownikami, szukanie najlepszych dostawców oraz zwracanie uwagi na możliwości ograniczenia kosztów. Wielkim obciążeniem są również sprawy związane z prowadzeniem księgowości, obsługą kadrowo-płacową czy kwestiami związanymi z BHP, ochroną przeciwpożarową i rozliczaniem z obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

doradca

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Płacenie podatków to jeden z ważniejszych obowiązków każdego obywatela. Niezależnie od tego, czy uzyskujemy przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, jesteśmy zatrudnieni na etacie czy wykonujemy usługi na podstawie umowy zlecenia, jesteśmy zobowiązani do naliczania i odprowadzania różnych rodzajów podatków. W przypadku, gdy zajmujemy się działalnością biznesową, nasze zobowiązania dotyczą zwykle większej liczby danin publicznych.

Czytaj więcej...