Kiedy warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Płacenie podatków to jeden z ważniejszych obowiązków każdego obywatela. Niezależnie od tego, czy uzyskujemy przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, jesteśmy zatrudnieni na etacie czy wykonujemy usługi na podstawie umowy zlecenia, jesteśmy zobowiązani do naliczania i odprowadzania różnych rodzajów podatków. W przypadku, gdy zajmujemy się działalnością biznesową, nasze zobowiązania dotyczą zwykle większej liczby danin publicznych.

Każda firma, w zależności od tego, w jakiej skali prowadzi swoją działalność i jaką formę prawną wybrała, musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych, odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w imieniu swoich pracowników, a także rozliczać się z podatku VAT. W niektórych przypadkach dochodzi do tego również podatek akcyzowy oraz inne podatki, m.in. od nieruchomości czy czynności cywilno-prawnych. Właściwe ustalenie podstawy opodatkowania i wyliczenie wartości zobowiązania nie zawsze jest łatwe. Na szczęście we wszystkich sprawach związanych z podatkami możemy uzyskać wsparcie doradcy podatkowego. Zobaczmy, w jakich kwestiach jego pomoc może być szczególnie przydatna.

 

Jak zoptymalizować płacenie podatków?

Pomyłki w wyliczeniu podatku, jaki powinniśmy zapłacić, mogą nas sporo kosztować. W przypadku interwencji służb skarbowych będziemy musieli wpłacić różnicę między zapłaconym wcześniej podatkiem, a pełną kwotą ustalonego przez nie zobowiązania. Dodatkowo konieczna będzie zapłata odsetek, a w wielu przypadkach także grzywny. Ryzyko popełnienia błędu jest niestety dość wysokie ze względu na to, że przepisy są często skomplikowane i niejasne.

Najwięcej kłopotów sprawiają zwykle kwestie związane z tym, jakie wydatki można rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu i w jakich okolicznościach. Wiele problemów sprawia także bardzo skomplikowany podatek od towarów i usług, czyli VAT. Ze względu na wiele różnych stawek przedsiębiorcy dość często mają wątpliwości, w jaki sposób powinna być opodatkowana dana usługa czy produkt.

Doradca podatkowy świetnie orientuje się w zawiłościach przepisów związanych z podatkami. Zna nie tylko wszystkie przepisy, ale również wie, w jaki sposób interpretują je służby skarbowe oraz jakie jest w poszczególnych sprawach orzecznictwo sądów. Dzięki takiemu zakresowi wiedzy doradca podatkowy może nie tylko pomóc we właściwym naliczeniu zobowiązań, lecz również ułatwić zoptymalizowanie wszystkich obciążeń.