Jacek Zembaty to doświadczony księgowy i przedsiębiorca z uprawieniami biegłego rewidenta. Biuro rachunkowe należące do Jacka Zembatego od wielu lat cieszy się dobrą opinią i zaufaniem wielu Klientów, wśród których są nie tylko małe i średnie firmy, ale też spółki, spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Lata pracy zawodowej i nieustannego podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie księgowości i rachunkowości przełożyło się na wpisanie Jacka Zembatego na listę biegłych rewidentów. Oferujemy najwyższej jakości obsługę księgową dla firm. Prowadzimy księgi handlowe, wykonujemy rozliczenia podatkowe, obsługujemy księgowość w zakresie kadr i płac, dokonujemy rejestracji dokumentów księgowych, a także sporządzamy sprawozdania i bilanse. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem naszych usług rachunkowych, kadrowo-płacowych, podatkowych i księgowych.

Jakie warunki należy spełnić, by zostać wpisanym do rejestru biegłych rewidentów?

Magister Jacek Zembaty został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, co oznacza, że spełnił następujące warunki:

 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • ukończył studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane
 • Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie
 • odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu
 • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta
 • zdał przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta
 • zdał przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy, ustny egzamin dyplomowy, sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji
 • złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem

Usługi rzetelnego rewidenta

Do obowiązków biegłego rewidenta należy przeprowadzanie audytów finansowych, których celem jest sprawdzenie, czy dany podmiot raportuje w sposób uczciwy i zgodny z faktami o swojej sytuacji finansowej i majątkowej. Rzetelny biegły rewident Jacek Zembaty oferuje następujący zakres usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ksiąg podatkowych
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości
 • doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych
 • prowadzenie postępowań upadłościowych
 • działalność wydawnicza w zakresie rachunkowości
 • działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości

Dlaczego warto skorzystać z usług rewidenta Jacka Zembatego? Ponieważ jako rewident jest zobowiązany przepisami ustawy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, podejmowania zawodowych działań i decyzji zgodnych z etyką zawodową oraz uchwałami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a także przestrzegania wymagających reguł rewizji finansowej. Przede wszystkim jednak oferta Pana Zembatego została pozytywnie zweryfikowana przez samych klientów, którzy są zadowoleni z fachowości i jakości obsługi rewidenta z Bolesławca.