Na czym polega audyt podatkowy?

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością regulowania zobowiązań podatkowych. To jedna z trudniejszych kwestii, które wymagają wiedzy oraz doświadczenia, a także stałego śledzenia zmieniających się przepisów. O błędy podatkowe nietrudno, jednak ich popełnienie może wiązać się z poważnymi problemami. Wyjaśniamy, na czym polega audyt podatkowy, kiedy go przeprowadzić i z jakimi korzyściami wiąże się to rozwiązanie.

Co to jest audyt podatkowy?

Audyt pozwala na ocenę danej organizacji, projektu, produktu, systemu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami lub standardami. Wyróżniamy wiele rodzajów audytów, a każdy z nich ma duże znaczenie dla podmiotu, który decyduje się na ocenę danego obszaru swojej działalności. Jednym z częściej przeprowadzanych audytów, jest audyt podatkowy. Dzięki niezależnej ocenie specjalistów pozwala on sprawdzić, czy dokumentacja podatkowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podatki odprowadzane są w odpowiedniej wysokości. Co więcej, audyt podatkowy jest jednym z najlepszych sposobów oceny ryzyka podatkowego.

Kto przeprowadza audyt podatkowy?

Audyty przeprowadzane są przez niezależne firmy zewnętrzne. W przypadku audytu podatkowego oceny polityki podatkowej firmy dokonują specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego m.in. biegli rewidenci. Dzięki temu możliwa jest rzetelna ocena zgodności prowadzonych dokumentów księgowych z zasadami obowiązującego prawa, jak również optymalizacja procesów biznesowych w firmach z różnego sektora rynku.

W jaki sposób przeprowadzany jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy polega na kompleksowym przeglądzie oraz weryfikacji całości lub części dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia poprawności rozliczeń podatkowych, a także wykrycia ewentualnych błędów, które mogą skutkować wystąpieniem poważnych problemów. Dzięki audytowi podatkowemu możliwa jest kompleksowa ocena polityki podatkowej firmy oraz ryzyka podatkowego, któremu sprzyjają niektóre decyzje przedsiębiorców oraz pojawiające się w dokumentacji księgowej błędy. Audyt podatkowy wymaga dokładnego sprawdzenia rozliczeń podatkowych firmy oraz porównania ich z dokumentacją źródłową, a także obowiązującymi przepisami podatkowymi. Badanie dokumentów księgowych kończy sporządzenie raportu, który wskazuje ewentualne nieprawidłowości oraz sposoby eliminacji wykrytych błędów i ryzyka podatkowego.