Kogo dotyczy PiT-0?

Na początku 2022 roku, jak co roku, podatnicy w Polsce muszą rozliczyć się z fiskusem. Poza złożeniem odpowiedniego PIT-a z rozliczeniem podatkowym ci, którzy chcą rozliczyć przysługujące im ulgi, muszą złożyć też PIT-0. Zasadniczo PIT-0 nie muszą składać więc podatnicy, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń.

Co wykazuje się w PIT-0?

PIT-0 zawsze powinien stanowić załącznik do rocznej deklaracji podatkowej (PIT-36, PIT-37, PIT-28). W podstawowym druku PIT należy wskazać liczbę załączonych druków PIT-0. Jakie ulgi wykazuje się w PIT-0? Są to:

  • ulga na internet,
  • ulga prorodzinna,
  • ulga z tytułu przekazanych darowizn,
  • ulga rehabilitacyjna i ulgi związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
  • ulga za nienależnie pobrane świadczenia,
  • ulga za wydatki na nowe technologie,
  • ulga z tytułu wpłat do IKZE,
  • ulga na wyszkolenie i zatrudnienie uczniów celem przygotowania zawodowego,
  • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej,
  • ulga abolicyjna.

W razie wątpliwości, co można rozliczyć w PIT-0, a czego nie wolno, zawsze warto poradzić się doświadczonego księgowego, aby uniknąć konfrontacji z Urzędem Skarbowym.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Wypełniając PIT-0 należy pamiętać jeszcze o kilku kwestiach. Odliczenia za składki ZUS, zdrowotne, koszty uzyskania nie kwalifikują się do PIT-0, powinny znaleźć się w podstawowym druku PIT.

Małżonkowie rozliczający się razem, wspólnie wypełniają jeden PIT-0. Jeśli rozliczają się oddzielnie, oddzielnie też składają dwa arkusze PIT-0.

Trzeba pamiętać, że łączną wartość przysługujących ulg, obliczoną w PIT-0, należy wpisać również do podstawowego druku PIT.

Do zeznania podatkowego nie załącza się dokumentów potwierdzających prawo do ulg, jednak należy je przechowywać przez 5 kolejnych lat podatkowych w razie otrzymania wezwania z Urzędu Skarbowego.

Niewykorzystanych ulg nie można „przenieść” na następny rok. Można jednak zgłosić je później, składając korektę do zeznania podatkowego.