Jakie są różnice między księgowością pełną i uproszczoną?

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy w naszym kraju. Decydując się na założenie działalności gospodarczej, mamy do wyboru dwie formy księgowości. Możemy wybrać księgowość pełną albo uproszczoną. Większe firmy, a także małe jednoosobowe działalności gospodarcze, których przychód w danym roku podatkowym osiągnął pewien pułap, są zmuszone do prowadzenia księgowości pełnej, dlatego nawet jeśli na początku nie zamierzamy się na nią decydować, warto poznać różnice między tymi dwoma formami księgowości.

 

Czym charakteryzuje się księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona wyróżnia się dość prostymi zasadami rządzącymi gromadzeniem danych finansowych w przedsiębiorstwie. To chętnie wybierana forma ewidencjonowania przychodów i wydatków, jednak jeżeli zależy nam na prężnym rozwoju firmy, może być dla nas niewystarczająca, ponieważ na podstawie danych zebranych w takiej księgowości nie można dokonać rzetelnej analizy finansowej, ani zaplanować rozwoju przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy trzy rodzaje prowadzenia takiej księgowości:


1. Księga Przychodów i Rozchodów
Jest to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma ewidencjonowania przychodów i rozchodów. Są w niej zapisywane wszystkie przychody i wydatki. Dzięki temu można dokładnie obliczyć, jakiej wysokości podatek musi opłacić przedsiębiorca. Jeśli nie osiągnie przychodu, to jest zwolniony z podatku.


2. Karta podatkowa
Jest dostępna tylko dla wybranej grupy przedsiębiorców. To rozwiązanie polega na opłacaniu co miesiąc stałej stawki podatku. Jej wysokość zależy od kilku czynników (np. liczby zatrudnianych pracowników i rodzaju prowadzonej działalności), a także od uzyskanego przychodu.


3. Ryczałt ewidencjonowany
Jest to rozwiązanie dostępne tylko dla wybranych przedsiębiorców. W tym wypadku przedsiębiorca opłaca określoną stawkę podatku, która jest zależna tylko od uzyskanych przychodów.


Czym charakteryzuje się księgowość pełna?

To zdecydowanie bardziej skomplikowana i szczegółowa forma księgowości, dlatego zawsze jest ona prowadzona przez profesjonalne biura księgowe. Pracownicy biur rachunkowych posiadają niezbędną wiedzę z zakresu zasad rachunkowości, przepisów podatkowych VAT i PIT/CIT, którą muszą nieustannie uaktualniać oraz doświadczenie umożliwiające im rzetelne prowadzenie pełnej księgowości. 

Ich podstawowym zadaniem jest w tym przypadku obliczanie podatku, który musi zapłacić przedsiębiorca. Jednak dzięki prowadzeniu precyzyjnych ksiąg rachunkowych przedsiębiorca zyskuje pełen obraz finansów swojej firmy. Rozlicza się w nich koszty, kalkuluje wyniki finansowe, przygotowuje się rachunki zysków i strat oraz bilans. Oprócz obliczenia należnego podatku można je więc wykorzystać do przeprowadzania analiz sytuacji firmy oraz planowania jej dalszego rozwoju.


Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Niektórzy przedsiębiorcy nie mają wyboru, gdyż są prawnie zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązek ten dotyczy spółek cywilnych, spółek handlowych (osobowych, kapitałowych oraz w organizacji). Taką formę księgowości muszą także prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro w walucie polskiej.