Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Przepisy prawa, w tym podatkowego, w celu poprawnego stosowania wymagają specyficznego rodzaju analizy i dookreślania używanych w nich zwrotów. Minister Finansów dokonuje interpretacji ogólnej, na wniosek lub z własnej inicjatywy, z której może też wydać ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, nazywające się objaśnienia podatkowe. Jeżeli jednak pragniemy sprecyzowania – w świetle prawa podatkowego – konkretnej sytuacji, możemy wnieść o podatkową interpretację indywidualną. Jak to zrobić?

Czym jest podatkowa interpretacja indywidualna?

Przepisy Ordynacji podatkowej nie podają ścisłej definicji interpretacji indywidualnej. Definicję można jednak wysnuć w z art. 14b tej ustawy, wprowadzającego tę instytucję. Podatkowa interpretacja indywidualna to akt wydawany przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ma na celu wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego w kontekście konkretnej sytuacji – zaszłej lub przyszłej – dotyczącej wnioskodawcy. Jest odpłatna. W doktrynie trwa spór o naturę tego aktu, jednak dla podatników istotne jest, że może pomóc im w ich konkretnych sytuacjach oraz to, jak ją uzyskać.

Jak złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

W wielu sytuacjach odpowiedzi na nasze wątpliwości udzielić będzie mogło biuro rachunkowe, które może także zająć się złożeniem wniosku. Wniosek należy wypełnić (wzór dostępny jest na stronie rządowej) i złożyć przez internet, w Krajowej Informacji Skarbowej lub listownie. Cena opisu jednego stanu faktycznego to 40 złotych. Czas oczekiwania wynosi 3 miesiące – po upływie tego terminu stanowisko wskazane we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Warto przy tym zaznaczyć, że interpretacja indywidualna nie kształtuje praw i obowiązków wnioskodawcy, to znaczy nie musi się on do niej zastosować. Co do zasady wnosi on o wydanie takiego aktu w celu zminimalizowania ryzyka: w razie późniejszej kontroli może powołać się na daną interpretację, która sankcjonuje jego czynności (jeżeli oczywiście zastosował się do jej wskazań).