Jak przekształcić spółkę?

Każda firma funkcjonująca przez lata na rynku musi ewoluować. Czasami wymaga tego rozszerzenie profilu działalności, innym razem zmiana przepisów prawa, a kiedy indziej – konieczność zoptymalizowania podatkowego. Każdą spółkę na szczęście można przekształcić. Co to dokładnie oznacza i jak przeprowadzić taki proces?

Na czym polega przekształcenie spółki?

Przekształcenie to po prostu zmiana formy prawnej spółki, np. cywilnej w jawną czy osobowej w kapitałową. Dany podmiot zachowuje swoje prawa i obowiązki, a wszelkie podpisane umowy pozostają w mocy. Podobnie jest ze wspólnikami biorącymi udział w przekształcaniu – pozostałą oni wspólnikami w nowej spółce. Przekształcony podmiot, przez okres roku po zmianie, ma obowiązek podawania również swojej poprzedniej nazwy, np. XYZ SA dawniej: XYZ Sp. z o.o. Przekształcenie musi być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, dlatego najlepiej przeprowadzać je pod okiem specjalistów z naszego biura rachunkowego w Bolesławcu. To pozwoli uniknąć narażenia się na zarzut działania sprzecznego z celem ustawy podatkowej. Proces przeprowadza się w kolejno następujących po sobie etapach.

Etapy przekształcania spółki

Proces przekształcania spółki rozpoczyna się od przygotowania planu, który musi zawierać określone elementy wskazane w KSH. Konieczne jest też sporządzenie sprawozdania finansowego na potrzeby przekształcenia, zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu i podjęcie jej. Dla nowej spółki należy sporządzić umowę oraz złożyć odpowiedni wniosek do KRS. Wniosek o wpis przekształcenia powinni wnieść wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy, którzy mają prawo do reprezentacji nowopowstałej, przekształconej spółki.