Jak prowadzi się pełną księgowość?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. Rozróżniamy księgowość pełną i uproszczoną. Pełna księgowość w porównaniu z księgowością uproszczoną jest bardziej złożona i skomplikowana. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, a także spółek osobowych, jeśli ich przychody w roku minionym przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote. W przypadku księgowości uproszczonej przedsiębiorca jest w stanie poradzić sobie samodzielnie, ale do prowadzenia pełnej księgowości powinien zatrudnić księgowego lub skorzystać z usług Biura rachunkowego Jacek Zębaty w Bolesławcu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach pełnej księgowości dokonuje się szczegółowego rozliczenia wszystkich transakcji finansowych dotyczących firmy oraz ewidencjonuje się majątek spółki i źródła jego  finansowania. Księgowość wiąże się z inwentaryzacją majątku przedsiębiorstwa oraz zobowiązań firmy w stosunku do innych podmiotów, a także prowadzeniem kart wynagrodzenia pracowników.

Pełna księgowość obejmuje:

  • Prowadzenie dziennika;
  • Prowadzenie księgi głównej;
  • Prowadzenie księgi pomocniczej;
  • Zestawienie obrotów i sald umieszczonych w księdze głównej;
  • Zestawienie sald na kontach pomocniczych;
  • Wykaz składników pasywów i aktywów.

Dodatkowo księgi rachunkowe zobowiązują przedsiębiorców do:

  • sporządzania sprawozdań finansowych;
  • tworzenia rachunków zysków i strat.

Zalety pełnej księgowości

Pełna księgowość jest doskonałym narzędziem efektywnego zarządzania firmą. Pozwala bardzo szybko sprawdzić, w jakiej sytuacji finansowej jest spółka. Dzięki stałemu monitorowaniu wpływów i kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa stanowi podstawę dokładnej analizy finansowej, przez co łatwiej jest podejmować wszelkie finansowe decyzje. Zawiera informacje, jakimi zasobami dysponuje przedsiębiorstwo i zgodnie z tym pozwala lepiej planować inwestycje oraz szacować zyski.