Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

Nowe technologie nieustannie rewolucjonizują kolejne dziedziny życia. Komputeryzacja znacznie usprawniła działania biur rachunkowych i ułatwiła prowadzenie działalności ich klientom. Pandemia koronawirusa i regularne lockdowny jeszcze bardziej przyspieszyły rozwój zdalnej współpracy kancelarii podatkowych, ich klientów oraz fiskusa. Nowością są m.in. e-sprawozdania i służące do ich odczytu specjalne czytniki.

Czym są e-sprawozdania?

E-sprawozdania to nic innego jak sprawozdania finansowe w formie elektronicznej. Plik może mieć postać ustrukturyzowaną lub nieustrukturyzowaną. Większość firm zobowiązana jest do generowania pliku ustrukturyzowanego w formacie XML. To, jak dokładnie powinien wyglądać plik, określa Ministerstwo Finansów. Odpowiedni plik przygotowywany jest za pomocą programu do prowadzenia księgowości, używanego w danej firmie, a następnie przesyłany do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Czym są czytniki do e-sprawozdań?

Plik XML zawiera dane, które nie są czytelne dla człowieka – dlatego właśnie potrzebne są czytniki e-sprawozdań, dzięki którym biuro rachunkowe, urzędnik lub szef firmy może je przeanalizować. Czytnik to nic innego jak aplikacja, dzięki której plik XML można przekonwertować na PDF, z czytelnymi danymi, tabelami czy wykresami. Jego obsługa nie jest skomplikowana – polega po prostu na wczytaniu otrzymanego pliku XML. Za pomocą większości czytników do e-sprawozdań można też wygenerować plik XML. Narzędzia tego nie można mylić z innymi programami, które odpowiadają np. za weryfikację podpisów elektronicznych czy poprawne przygotowanie merytorycznej treści sprawozdania. E-sprawozdania są ogólnie dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.