Jak określić wartość środka trwałego?

W tym artykule poruszymy kwestię wartości środków trwałych – jednego z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe nazywane są również rzeczowymi składnikami majątku i stanowią konieczność dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tym kryją się różnego rodzaju maszyny, budynki, urządzenia, czy pojazdy – generalnie rzecz biorąc, wszystko to, co służy działalności gospodarczej dłużej niż jeden rok. Wartość środka trwałego ma kluczowe znaczenie przy m.in. ustalaniu jego odpisów amortyzacyjnych czy prowadzeniu ewidencji. Przedsiębiorca musi poznać wartość swoich środków trwałych przed ich nabyciem, gdyż na tej podstawie określa się plany zakupowe oraz przewidywane wartości inwestycji.

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

Wartość początkowa środka trwałego jest wartością określoną na dzień wprowadzenia go do ewidencji przedsiębiorcy, która uwzględnia cenę nabycia lub koszt wytworzenia, uwzględniając wszelkie koszty związane z dostawą, montażem i uruchomieniem środka. 

Aby prawidłowo ustalić wartość początkową środka trwałego, konieczne jest skorzystanie z odpowiedniej wiedzy księgowej. Polecamy więc nasze biuro rachunkowe w Bolesławcu.

Ważne jest również zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi ceny rynkowej danego składnika majątku oraz kosztów związanych z przygotowaniem go do działania. W przypadku wartości niematerialnych wartość początkowa obejmuje również należności za patenty oraz wartość innych praw intelektualnych.

Istnieją różne metody amortyzacji środków trwałych. W Polsce stosuje się przede wszystkim dwie: liniową i degresywną. Wybór metody amortyzacji jest istotny z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz optymalnego zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.