Czym jest WIS?

System Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym przez polski rząd.

WIS to skrót od Wiążącej Informacji Stawkowej. Jest to system stworzony przez polski rząd, który umożliwia firmom i osobom prywatnym składanie i otrzymywanie danych dotyczących ich podatków w sposób bezpieczny i skuteczny. System ten pomaga zapewnić dokładność w polskim systemie podatkowym poprzez zapewnienie podatnikom dostępu do aktualnych informacji na temat ich podatków.

Jak uzyskać WIS i kto może złożyć wniosek o WIS?

Aby uzyskać WIS, firmy lub osoby fizyczne muszą najpierw zarejestrować się w polskim Urzędzie Skarbowym. Po rejestracji mogą złożyć wniosek o wydanie WIS online lub drogą pocztową. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne informacje o sytuacji finansowej wnioskodawcy, takie jak dochody, odliczenia i inne istotne dane.

O WIS może ubiegać się każda firma lub osoba fizyczna, która zarejestrowała się w polskim Urzędzie Skarbowym, zarówno firmy krajowe i zagraniczne działające w Polsce, jak i osoby fizyczne, które są zarejestrowanymi podatnikami w Polsce.

Jak sporządzić WIS?

Po zatwierdzeniu WIS, wnioskodawca będzie musiał sporządzić własny dokument informacyjny o stawkach. Dokument ten powinien zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące opodatkowania, w tym uzyskany dochód, dokonane odliczenia, wszelkie kredyty i odliczenia dostępne zgodnie z polskim prawem, a także wszelkie inne istotne informacje, które mogą być wymagane przez Urząd Skarbowy.

Oczywiście w sporządzeniu WIS może pomóc nasze biuro księgowe w Bolesławcu.

Po wypełnieniu dokument ten powinien zostać złożony wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi, takimi jak wyciągi bankowe lub rachunki, w Urzędzie Skarbowym w celu dokonania przeglądu.