Czym jest VAT i jak go rozliczyć?

Każda działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością prowadzenia prawidłowych rozliczeń z fiskusem. Wśród podatków, jakie trzeba naliczać i odprowadzać szczególnie duże znaczenie ma VAT, którego konstrukcja i sposób rozliczania jest dość skomplikowany. Ze względu na złożoność tej problematyki najkorzystniej jest zlecić obsługę rachunkowości w tym zakresie odpowiedniemu biuru rachunkowemu. Wykonanie usług księgowych w Bolesławcu najlepiej powierzyć biuru księgowemu biegłego rewidenta Jacka Zembatego. Poza prowadzeniem ksiąg zajmuje się ono również doradztwem podatkowym.

Jak jest skonstruowany podatek VAT?

Podatek VAT jest podatkiem płaconym przez ostatecznych nabywców towarów lub usług, jednocześnie został pomyślany jako neutralny dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Firmy będące aktywnymi podatnikami VAT powiększają cenę sprzedaży o wyliczoną na podstawie właściwie wybranej stawki kwotę, którą następnie muszą przekazywać do urzędu skarbowego. Jednocześnie mają jednak prawo do pomniejszania ich o podatek, który same zapłaciły przy nabywaniu potrzebnych do ich funkcjonowania produktów i usług, a także towarów handlowych. Rozliczając podatek VAT, wpłacają więc jedynie różnicę między tym, co pobrały (podatek należny) a tym, co wpłaciły z tego tytułu swoim dostawcom (podatek naliczony).

Jakie obowiązki wiążą się z rozliczeniem VAT?

Poważnym problemem związanym z podatkiem VAT jest konieczność prawidłowego doboru stawek, co ze względu na niespójne przepisy oraz różne stanowiska organów skarbowych w tej kwestii bywa dość problematyczne. Aktywny podatnik VAT ma też obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, a gdy kieruje swą ofertę do osób fizycznych także korzystania z kasy fiskalnej. Rozliczenie VAT oznacza także konieczność przekazywania do organów skarbowych informacji o dokonanych transakcjach w postaci pliku JPK. Niezbędne będzie także m.in. regulowanie większych należności – tj. kwot powyżej 15 000 zł w formie przelewów na konta widniejące na tzw. białej liście oraz korzystanie ze split payment.