Czym jest mały i duży ZUS?

Stosunkowo wysokie składki ZUS to jedna z bolączek polski przedsiębiorców. Osoby, które dopiero planują założenie swojej działalności, często zastanawiają się, czy mogą skorzystać ze składek preferencyjnych. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy to zagadnienie.

Co trzeba wiedzieć o małym ZUS-ie?

Mały ZUS przysługuje tylko przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. Niestety nie dotyczy to osób, które prowadzą lub w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności prowadziły działalność oraz tych, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Przy małym ZUS-ie podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej stanowi zadeklarowana kwota, stanowiąca co najmniej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka zdrowotna nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Co to jest mały ZUS plus?

Przedsiębiorcy mogą też być objęci małym ZUS-em plus. W jego przypadku składki na ubezpieczenia społeczne opłaca się od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów danego przedsiębiorcy z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Maksymalny okres ulgi wynosi 36 miesięcy. Aby otrzymać ulgę, należy się do niej zgłosić.

Co oznacza przejście na duży ZUS?

Po zakończeniu się okresu preferencyjnych składek, księgowy świadczący usługi rachunkowe dla danego przedsiębiorcy zgłasza go do dużego ZUS-u. Minimalna składka wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.