Co należy wiedzieć o Tarczy Antykryzysowej?

Tarcza Antykryzysowa ma celu wesprzeć polskie firmy w czasach obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19. Jej przepisy są na bieżąco aktualizowane, w związku z czym obecnie obowiązuje już kolejna edycja Tarczy. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w 2022 roku?

Do kogo obecnie skierowana jest Tarcza Antykryzysowa?

Beneficjentami Tarczy są obecnie przedsiębiorcy posługujący się wymienionymi kodami PKD:

  • 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Warunkiem uzyskania pomocy jest jednak to, że dana firma była oznaczona wymienionymi kodami w dniu 31 marca 2021 roku. Dodatkowo jeden z wymienionych kodów musiał być wtedy wskazany jako rodzaj przeważającej działalności.

Jaką pomoc mogą uzyskać przedsiębiorcy z Tarczy Antykryzysowej?

Tegoroczna Tarcza zwolniła wskazanych przedsiębiorców ze składek ZUS za grudzień 2021 roku. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać ze świadczenia postojowego nawet do 6 razy. W ramach Tarczy Antykryzysowej można też ubiegać się o dotację w wysokości 5000 zł (do 15 kwietnia 2002 roku!).

Inne podmioty

Tarcza przewiduje też świadczenia postojowe dla innych podmiotów z listy ponad 60 PKD. Prowadząc firmę, warto więc skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, by upewnić się, czy nie może ona skorzystać z pomocy. Tarcza przewiduje też pomoc dla samozatrudnionych, jednak muszą oni spełniać określone warunki. Mogą oni liczyć między innymi na postojowe, jednak nie kwalifikują się do otrzymania 5000 zł dotacji. O té mogą ubiegać się tylko mikro- i mali przedsiębiorcy. Warto na bieżąco sprawdzać zapisy Tarczy Antykryzysowej, gdyż co jakiś czas są aktualizowane.